Profesor Jan Błęcki, CBK PAN

Wykład otwarty prof. Jana Błęckiego z CBK PAN

W niedzielę 22 marca o godzinie 12:00 zapraszamy do Sali Audytoryjnej Centrum Nauki Kopernik na wykład otwarty znakomitego popularyzatora nauki profesora Jana Błęckiego z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wykład będzie nosił tytuł:

TLE – tajemnicze zjawiska w górnej atmosferze

Prof. Jan Błęcki jest zaangażowany w międzynarodowe projekty satelitarne. To autor i współautor ponad 250 wystąpień na konferencjach naukowych oraz 162 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, redaktor naukowy monografii na temat fizyki magnetosfery. Zajmuje się m.in. fizyką plazmy kosmicznej, fizyką magnetosfery i falami plazmowymi w przestrzeni kosmicznej.