Polska Edycja EUCYS

Jury Polskiej Edycji EUCYS

W Jury Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców zasiadają:

 1. dr hab. Piotr Bębas, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
 2. prof. Grzegorz Chałasińki, Wydział Chemii UW
 3. dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Instytut Informatyki UW, przewodniczący jury
 4. prof. Bronisław Cymborowski, Wydział Biologii UW
 5. Anna Dziama, Centrum Nauki Kopernik
 6. prof. Magdalena Fikus, Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, przewodnicząca Rady Upowszechniania Nauki PAN
 7. dr hab. Jan Fronk, Wydział Biologii UW
 8. prof. Stanisław Janeczko, Instytut Matematyczny PAN, dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych PW
 9. prof. Jan Madey, Instytut Informatyki UW, Krajowy Organizator EUCYS, pełnomocnik Rektora UW ds. Edukacji Multimedialnej
 10. prof. Zbigniew Marciniak, Instytut Matematyki UW
 11. prof. Jan Mostowski, Instytut Fizyki PAN
 12. prof. Jan Ogrodzki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 13. prof. Lucjan Piela, Wydział Chemii UW

EUCYS organizowany jest od 1989 roku. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest krajowym organizatorem EUCYS z ramienia Komisji Europejskiej nieprzerwanie od edycji 1995, czyli już ponad 20 lat. Uczniowskie projekty badawcze zgłaszane są do konkursu w październiku każdego roku.

Zgłoszone do konkursu prace są wstępnie jesienią oceniane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin i kierowane do recenzji. Jury zimą pracuje w oparciu o treść zgłoszonych prac i uzyskane recenzje specjalistów.

Autorzy wybranych projektów w trakcie marcowego Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA będą mieli szansę na rozmowę dosłownie z każdym z Jurorów – przedstawienie wyników swoich badań i przedyskutowanie ich. O wyborze polskiej reprezentacji na finały EUCYS 2015 w Mediolanie zadecyduje więc zarówno naukowa wartość prac, jak i umiejętności prezentowania wyników i argumentacji – zarówno w rozmowie z przedstawicielem danej dziedziny, jak i – z naukowcami i popularyzatorami specjalizującymi się w zupełnie innych dyscyplinach nauki.

20 finałowych projektów będzie można obejrzeć w Centrum Nauki Kopernik w trakcie marcowego festiwalu. Będzie to również okazja na rozmowę z młodymi badaczami o ich badaniach i pasjach naukowych.