ODKRYCIA 2016 Festiwal Młodych Badaczy

Festiwal Odkrycia 2016 za nami

W niedzielę 10 kwietnia zakończył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie trzydniowy Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2016.

Reprezentacja Polski na EUCYS 2016 wyłoniona

W niedzielę 10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uroczyście ogłoszono wyniki Polskiej Edycji 28. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS 2016). To prestiżowy i bardzo trudny konkurs organizowany przez Komisję Europejską dla uczniów, którzy zajmują się nauką naprawdę na poważnie.

Polska Edycja EUCYS – razem z finałem konkursu Fizyczne Ścieżki i warsztatami dla nauczycieli z KMO – odbyła się w ramach Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA.

Najlepsze uczniowskie projekty badawcze z całej Polski można było w CNK obejrzeć i omówić z ich autorami. Jurorzy prowadzili takie rozmowy z młodymi badaczami przez długie godziny w piątek i sobotę, by w niedzielę ogłosić werdykt.

Trzy równorzędne 1. nagrody w wysokości 6.000 PLN oraz nominacje do reprezentowania Polski na finałach EUCYS 2014 uzyskały projekty:

  • Jadwigi Czyżewskiej z Warszawy, Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów
  • Igora Kaczmarczyka z Osiniaka-Piotrowa, Amber Drug. Badanie wpływu ekstraktów z żywic kopalnych i subfosylnych oraz kwasu 1,4-butanodiowego na wybrane mikroorganizmy
  • Macieja Mańki z Chorzowa, Urządzenie do produkcji płuca-na-chipie

Jadwiga Czyżewska jest uczennicą 1. klasy XIV LO im. Staszica w Warszawie, Igor Kaczmarczyk jest absolwentem III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (od października studiuje na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), natomiast Maciej Mańka jest w klasie maturalnej I LO im. Słowackiego w Akademickim Zespole Szkół Ogólokształcących w Chorzowie.

Jury nagrodziło ponadto sześć innych wyróżniających się prac badawczych.

Trzy równorzędne 2. nagrody w wysokości 4.000 PLN zdobyli:

  • Anna Lewandowska z Warszawy za projekt Wpływ wybranych herbat, wód mineralnych, napojów izotonicznych i energetyzujących, soków, słodzików oraz jonów strontu i selenu na powstawanie i przebieg egzogennej erozji szkliwa
  • Damian Pikor z Warszawy za projekt Wpływ pH gleby na infekowanie aparatów szparkowych igieł sosny przez grzyba Lophodermium Seditiosum
  • Tomasz Przybyłowski z Florianowa, O budowaniu na trójkącie

Trzy równorzędne 3. nagrody w wysokości 2.000 PLN zdobyli:

  • Bartłomiej Bekier z Łodzi za projekt Synteza i badanie własności termo- i pH-czułych żeli polimerowych zawierających grupy fluoroforowe
  • Jakub Morawski z Bielska-Białej za projekt Wyznaczanie rozłożenia przestrzennego obłoków wodoru w Drodze Mlecznej na podstawie obserwacji radiowych
  • Krzysztof Zamarski z Krakowa za projekt Ciągi komplementarne

Tytuł laureata uprawnia do uzyskania indeksów na wyższe uczelnie w Polsce na takich samych zasadach, jak w przypadku laureatów olimpiad przedmiotowych, ale na dowolnym kierunku studiów. Nagrody sfinansowała Fundacja PZU.

Anna Lewandowska zdobyła dodatkowo nagrodę specjalną w wysokości 4.000 PLN za najlepszą pracę z biotechnologii i medycyny. Nagrodę ufundowała firma AMGEN.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu jesienią zostały przygotowane jeszcze przed podjęciem studiów przez ich autorów.

Organizatorem EUCYS w Polsce, z ramienia Komisji Europejskiej, jest Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. Mimo silnej konkurencji z kilkudziesięciu krajów, wysyłanym na finały Polkom i Polakom idzie znakomicie – od lat jesteśmy w czołówce, a więcej nagród zdobywają tylko młodzi Niemcy.

XI Konkurs Fizyczne Ścieżki

Na Festiwalu Odkrycia ogłoszono również wyniki jedenastej edycji konkursu uczniowskiego Fizyczne Ścieżki. Konkurs współorganizują Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Pierwszą nagrodę w kategorii Pokaz Zjawiska Fizycznego uzyskał Marcin Wachowiak ze Śremu za projekt „Głośnik plazmowy”. W kategorii Praca Naukowa najlepszy wynik uzyskali Michał Biały i Maciej Janus z Gliwic za projekt „Jak fizyk i matematyk mogą pomóc budowniczym autostrad?”. Nagrodę za najlepszy esej o fizyce odebrała zaś Marta Wróbel z Częstochowy.

Uczniowie biorący udział w konkursie prezentowali swoje projekty dwukrotnie – w sobotę jurorom w Instytucie Fizyki PAN, a w niedzielę gościom i uczestnikom festiwalu w Centrum Nauki Kopernik.

Spotkanie najaktywniejszych nauczycieli-popularyzatorów

Poza spotkaniem młodych badaczy uczestniczących w obu konkursach, festiwal był także okazją na spotkanie się nauczycieli szczególnie zainteresowanych popularyzacją nauki. W trakcie festiwalu zorganizowano warsztaty dla nauczycieli towarzyszących finalistom i dla nauczycieli zaangażowanych w sieć Klubów Młodego Odkrywcy.

Koordynatorem programu Klub Młodego Odkrywcy jest Centrum Nauki Kopernik, gospodarz festiwalu. Kluby to miejsca, w których w swobodnej atmosferze, bez stawiania ocen i sprawdzania stanu wiedzy, pozwala się młodym eksperymentatorom na samodzielne weryfikowanie badawczych hipotez. Opiekunami są osoby dorosłe, nauczyciele i inni edukatorzy. Tegoroczny Festiwal ODKRYCIA był okazją do spotkania z grupą szczególnie aktywnych opiekunów KMO. Udział w wydarzeniu był dla nich także szansą wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami – opiekunami uczniowskich projektów badawczych.