Laureaci Festiwalu ODKRYCIA z nagrodami na finałach EUCYS 2017

Kamil Humański ze Szczecina i Aleksander Kostrzewa z Warszawy wśród laureatów EUCYS 2017.

Polska jest wciąż wiceliderem w wieloletnim zestawieniu zdobytych nagród!

We wtorek 26 września poznaliśmy wyniki 29. Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS), który odbył się w Tallinnie w Estonii.

18-letni Kamil Humański ze Szczecina za projekt pt. „Różnorodność szkarłupni środkowego ordowiku – młodszego syluru Siljansringen (Szwecja)” otrzymał jedną z trzech równorzędnych drugich nagród wartości 5.000 euro oraz nagrodę specjalną – udział w Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) w grudniu tego roku. Kamil jest uczniem klasy maturalnej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie. Naukę w szkole od kilku lat łączy badaniami paleontologicznymi, współpracując m.in. z profesorami z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Paleontologii Polskiej Akademii Nauk oraz naukowcami ze Szwecji i Irlandii.

20-letni Aleksander Kostrzewa z Warszawy został uhonorowany nagrodą specjalną – Joint Research Centre (JRC – Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) za projekt pt. „Porównywanie umiejętności uczenia się i zapamiętywania wśród naczelnych z użyciem platform interaktywnych”. Nagrodą zdobytą w Tallinnie jest wizyta w IES – Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Ispra we Włoszech, jednym z siedmiu instytutów naukowych, wchodzących w skład JRC. Aleksander jest absolwentem IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, a wkrótce rozpoczyna kolejny rok studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie łączy studia z dalszymi badaniami nad umiejętnościami uczenia się i zapamiętywania wśród małp oraz obserwacjami innych zwierząt.

Trzeci z reprezentantów Polski podczas EUCYS 2017 w Tallinnie – 20-letni matematyk z Piaseczna Adam Klukowski – otrzymał nagrodę specjalną Wolfram Research, w postaci rocznej licencji oprogramowania Mathematica and WolframAlphaPro. Podobne wyróżnienia otrzymali wszyscy autorzy prac z zakresu matematyki. Adam prezentował pracę pt. „Wielomiany z podłogami”. Adam jest studentem Trinity College Uniwersytetu w Cambridge, wcześniej – w gimnazjum i liceum – był stypendystą Programu pomocy wybitnie zdolnym Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (2011-2016).

Znakomite wyniki Polaków

Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Biorą w nim udział laureaci konkursów krajowych. Tematyka prac obejmuje nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę, a od niedawna – także nauki humanistyczne i społeczne. Każdy kraj może zgłosić najwyżej trzy prace. Oprócz Europejczyków w konkursie biorą udział m.in. reprezentanci Chin, Egiptu, Izraela, Kanady, Korei Południowej i USA.

Młodzi badacze z Polski biorą udział w konkursie od 7. edycji. Mimo to dość szybko nasz kraj zaczął piąć się w rankingu zdobytych nagród. Międzynarodowe jury przyznało Polakom 25 nagród głównych i 28 dodatkowych. W łącznych statystykach zbieranych od 1989 roku więcej nagród zgromadzili tylko młodzi Niemcy, a w rankingu ustępują nam takie naukowe potęgi, jak Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria i Francja. Tegoroczne sukcesy Kamila i Aleksandra nie są więc dziełem przypadku.

Wyniki XII edycji konkursu „Fizyczne Ścieżki”

2 kwietnia 2017 poznaliśmy wyniki konkursu „Fizyczne Ścieżki”.

Marcin Wachowiak ze Śremu, Michał Majewski z Leżajska i zespół w składzie: Filip Olechowski, Katarzyna Prus, Jakub Żurek z Dębicy zdobyli I nagrody w kategorii pokaz zjawiska fizycznego.

Pokaz Michała był zatytułowany Optyczna Nutella, pokaz Marcina – Komora mgłowa: niezwykłe ślady cząstek elementarnych , a pokaz drużyny z Dębicy: Nadprzyrodzone moce konstruktorów? Nie! To tylko pułapka Paula.

I nagrodę w kategorii esej zdobył ponadto Jakub Dranczewski z Zielonej Góry za tekst pt. Fizyka dziedziną matematyki?

Pełne wyniki konkursu na stronie:

fizycznesciezki.pl/edycja-xii-wyniki

Szef Jury Polskiej Edycji EUCYS o najlepszych młodych naukowcach z Polski

Jakie cechy – prócz zainteresowań i ambicji naukowych – wyróżniają młodych ludzi, którzy biorą udział w konkursie EUCYS?

Dr Piotr ChrząstowskiWachtel, Przewodniczący Jury Polskiej Edycji EUCYS – Są to pasjonaci nauki. Na ogół bardzo silnie zmotywowani nawet nie samymi nagrodami w konkursie, czy chęcią rywalizacji, tylko ciekawością naukową i naturalną dla nich potrzebą zrozumienia zjawisk, które badają. Błysk w oku i pasja widoczna przy rozmowie z nimi potwierdzają wypowiadane przez nich opinie, że same nagrody, choć miłe, nie są dla nich najważniejsze.

Kto motywuje uczniów do udziału – nauczyciele, rodzice, koledzy – czy raczej podejmują tę decyzję sami?

Bardzo różnie. Wszystkie wymienione źródła dało się zaobserwować. Stypendyści Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci często chwytają wiatr w żagle w czasie warsztatów naukowych organizowanych przez Fundusz. Kontakt z wiodącymi ośrodkami naukowymi skutkuje często włączeniem uczniów w prace profesjonalnych badaczy, pod okiem których dokonują samodzielnych odkryć wymagających czasami potężnej aparatury doświadczalnej, Bez dostępu do takiej aparatury część badań, szczególnie w dziedzinie chemii, nie byłaby możliwa.

Uczniowie renomowanych szkół mają często kontakt z wybitnymi nauczycielami, których zapał przenosi się na uczniów. Znakomita matematyczka, Magdalena Bojarska, jeszcze w gimnazjum prowadzona przez świetnego pedagoga – prof. Wojciecha Guzickiego – odkryła nowe fakty w teorii grafów. Prof. Guzicki podsunął jej temat dając zadanie, którego sam nie wiedział do końca jak rozwiązać, a ona nie tylko rozwiązała ten problem, ale rozwinęła badania tak, że udowodniła parę ogólniejszych twierdzeń, jak się okazało, nieznanych jeszcze nauce. Trzeba było więc zetknięcia talentu Magdy z wyobraźnią nauczyciela, który najpierw potrafił zapalić iskrę ciekawości naukowej, a potem poprowadzić późniejszą laureatkę pierwszej nagrody na finałach europejskich technicznie tak, aby powstały cenne wyniki.

Nieprzypadkowo też prawie rokrocznie mamy laureatów, i to często kilkoro, z jednego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, gdzie działa małżeństwo wspaniałych nauczycieli, państwa Linderów, których uczniowie prawie zawsze zdobywają laury.

Zdarzają się jednak też samorodki – uczniowie spoza wielkich miast, którzy zupełnie samodzielnie, bez specjalnego zewnętrznego wsparcia dokonują odkryć na miarę finałów europejskich. Tak było na przykład w zeszłym roku, kiedy Paulina Drożak, badając powszechnie dostępne dane z Internetu, dostrzegła pewne prawidłowości w cyklach aktywności Słońca, których nikt przed nią nie zauważył. Na pomysł tych badań wpadła sama. Dane – można powiedzieć – leżały na ulicy. Trzeba tylko było się pochylić, zauważyć problem i go twórczo rozwinąć. Skutkowało to zwycięstwem w polskich eliminacjach i jedną z nagród na finałach europejskich.

Bardzo ciekawe też są inspiracje pochodzące z Warsztatów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W ten sposób na przykład zeszłoroczne laureatki: Joanna Jurek i Dominika Bakalarz, poznawszy się na obozie, stworzyły zespół biologiczno-matematyczny i po opracowaniu modelu matematycznego hodowli tkanek z komórek macierzystych, wykorzystującego mechanizm zginania rodem z japońskiej sztuki origami, zaproponowały metodę, która umożliwia nakierowanie rozwoju hodowanych tkanek tak, aby przyjęły pożądane kształty.

Jest jeszcze jedno źródło, specyficzne dla Polski: czasopismo Delta, które rokrocznie organizuje konkurs na najlepszą uczniowską pracę matematyczną. Najlepsze prace z tego konkursu trafiają do nas i często zdobywają laury. Na poziomie europejskim do tej pory 6 takich prac zdobyło nagrody i Polska jest tu niekwestionowanym liderem, gdyż matematyczne prace rzadko przebijają się do strefy medalowej. W całej historii konkursu, poza tymi sześcioma polskimi pracami z matematyki, tylko dwie prace z innych krajów zdobyły laury europejskie. Czyli mamy trzykrotnie więcej nagród z matematyki niż cała pozostała Europa razem wzięta.

Jak zmienia się życie uczestników po konkursie i czy ma on wpływ na wybór ścieżki kariery zawodowej przez uczniów?

Laureaci krajowych finałów mają wolny wstęp na wiodące uczelnie w Polsce i większość z nich kontynuuje studia w swojej dziedzinie, choć czasami zmieniają profil.

Kilkoro z nich zrobiło międzynarodowe kariery. Być może najsłynniejszym z nich jest Grzegorz Niedźwiecki, który szesnaście lat temu zdobył pierwszą nagrodę na finałach europejskich za odkrycie tropów dinozaurów w Górach Świętokrzyskich, a w 2010r. artykuł, którego był współautorem, zdobił okładkę czasopisma Nature ogłaszając odkrycie przewracające całą dotychczasową wiedzę paleontologiczną na temat momentu wyjścia czworonogów na ląd i przesuwając tę granicę o ok. 30 mln lat wstecz. Przyczyniły się do tego nowe znaleziska Grzegorza w kamieniołomie w Zachełmiu.

Co należy zmienić w polskiej edukacji podstawowej i średniej, żeby więcej osób zainteresować nauką?

Uczulić nauczycieli, aby nie zagłuszali pasji badawczej i rozpowszechnić informację o Funduszu i konkursie EUCYS. Nagłaśniać sukcesy naszych zawodników.

Jaki długofalowy wpływ ma konkurs na polską naukę, czy jest on znaczący?,

Trudno w tej chwili wyrokować. Na pierwszy rzut oka – tak. Znamy już historie udanych karier naukowych naszych laureatów, ale nie jest to regułą. Miłe jest to, że absolwenci programu stypendialnego KFnRD włączają się w prace dla przyszłych pokoleń. Zarażając młodzież swoją pasją spłacają w najlepszy możliwy sposób zaciągnięty dług. Taka ciągłość pokoleniowa wspierana przez Fundusz dobrze rokuje.

Jak zmieniała się polska edycja konkursu przez kolejne lata, jakie ewentualne innowacje zostały wprowadzone i dlaczego?

Konkurs od lat przebiega w dość podobny sposób. Spośród kilkuset nadesłanych prac, po wstępnej selekcji, wysyła się do recenzji prawie setkę. Jury złożone z bardzo kompetentnych osób przegląda zarówno prace, jak i recenzje i na ich podstawie wybiera dwudziestkę finalistów. W czasie finałów krajowych każdy juror rozmawia z wszystkimi finalistami osobno i po dyskusji ustalane są zwycięskie projekty.
To co podlega niewielkim zmianom, to liczba projektów dopuszczana do finałów, niedawno zwiększona do 20 i miejsce ich rozgrywania – ostatnio Centrum Nauki Kopernik. Sama procedura jest niezmienna od lat i co najwyżej dostosowywana jest do wymagań finałów europejskich; niedawno wprowadzono na przykład ograniczenie, że w żadnej dziedzinie jeden kraj nie może zgłosić więcej niż jednego projektu.
Na finałach EUCYS od lat idzie nam tak dobrze, że nie widzimy potrzeby eksperymentowania z dobrze działającymi procedurami, które przez lata wypracowaliśmy.

 

fot. Marianna Zadrożna

Finaliści Polskiej Edycji EUCYS 2016

Jury Polskiej Edycji EUCYS zdecydowało o zaproszeniu na Festiwal Młodych Badaczy ODKRYCIA 2016 autorek i autorów 21 projektów badawczych, które zostały najwyżej ocenione w toku analizy przesłanych w tej edycji zgłoszeń. Rozmowy z jurorami i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Młodym badaczom serdecznie gratulujemy! Czytaj dalej Finaliści Polskiej Edycji EUCYS 2016

Wydarzenia festiwalowe w niedzielę 22 marca – wstęp wolny!

W niedzielę 22 marca na Festiwal Odkrycia wstęp wolny!

10:00 – Otwarta sesja plakatowa z udziałem finalistów Konkursu Prac Młodych Naukowców UE

10:00 – Turniej Robotów Badawczych zbudowanych przez finalistów Konkursu Astronautyczno-Robotycznego dla Gimnazjalistów ASTROBOT

12:00 – Spotkanie z prof. Janem Błęckim z Centrum Badań Kosmicznych PAN, pt. TLE – tajemnicze zjawiska w górnej atmosferze

13:00 – Ceremonia Wręczenia Nagród

  • zwycięska drużyna Konkursu Astronautyczn-Robotycznego dla Gimnazjalistów ASTROBOT
  • laureaci nagród w Polskiej Edycji 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE
  • ogłoszenie składu polskiej reprezentacji na Międzynarodowe Finały 27. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE Mediolan 2015

Zapraszamy!

 

Uwaga! Festiwal Odkrycia odbywa się w Centrum Konferencyjnym CNK, a nie na terenie wystaw CNK – zapraszamy do wejścia w środku fasady gmachu CNK, a nie do północnego wejścia głównego (gdzie są kasy i wejścia do części wystawowej).

 

Odkrycia. Festiwal Młodych Badaczy 20-22 marca 2015

Festiwal organizują wspólnie Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Centrum Nauki Kopernik i Mars Society Polska.

Wydarzenie łączy naukową rywalizację – krajowe finały dwóch konkursów dla młodych badaczy oraz warsztaty, pozwalające rozwijać wiedzę i umiejętności, dla młodzieży i nauczycieli.

Gimnazjalistki i gimnazjaliści uczestniczący w konkursie ASTROBOT, podzieleni na drużyny, budują i programują autonomiczne urządzenia badawcze. Maszyny wezmą udział w Turnieju Robotów Badawczych i będą walczyły o nagrodę główną dla swoich twórców. Na Festiwalu poznamy również najlepsze projekty misji kosmicznych, które uczniowie samodzielnie napisali w pierwszym etapie konkursu.

Równocześnie zostanie rozstrzygnięta bardzo prestiżowa Polska Edycja Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Przy plakatach swoich projektów spotykają się autorki i autorzy 20 najlepszych uczniowskich prac badawczych z różnych dziedzin. Jury rozmawia z każdym z nich, by wyłonić projekty, z którymi młodzież będzie reprezentować Polskę na wrześniowych międzynarodowych finałach w Mediolanie.

Przez dwa pierwsze dni Festiwalu uczestnicy obu konkursów mają wiele pracy. Odbywają się sesje rozmów z jurorami, warsztaty i prezentacje, trwa budowa i programowanie robotów. Wśród festiwalowych atrakcji będzie także piątkowe zaćmienie Słońca – dosłownie w pierwszych godzinach pierwszego dnia zajęć (i w ostatnich godzinach astronomicznej zimy)! Zaplanowano także warsztaty dla nauczycieli dotyczące popularyzacji nauki i pracy ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy i ich opiekunowie będą też mieli okazję zwiedzić interaktywne wystawy Centrum Nauki Kopernik i wysłuchać koncertu muzyki poważnej pod niezwykłą kopułą planetarium Niebo Kopernika.

Niedziela jest dniem otwartym. Poznamy wówczas wyniki obu konkursów.

Zostały dwa dni do Festiwalu!

Za dwa dni – w piątek 20 marca – rozpoczniemy warsztaty i zadania konkursowe dla uczestników Festiwalu Młodych Badaczy ODKRYCIA 2015.

W piątek i sobotę uczniowie i nauczyciele będą pracować na zajęciach i brać udział w konkursie. Gimnazjaliści zakwalifikowani do krajowego finału konkursu ASTROBOT będą między innymi drużynowo budować i programować roboty badawcze. Natomiast ich starsi koledzy – finaliści Polskiej Edycji EUCYS – będą przez dwa dni rozmawiać z jurorami przy plakatach prezentujących swoje oryginalne projekty badawcze.

Serdecznie zapraszamy na niedzielne wydarzenia otwarte!

Od godziny 10:00 22 marca na teren Festiwalu Odkrycia jest wstęp wolny. Będzie można obejrzeć projekty finałowe Polskiej Edycji EUCYS i porozmawiać z ich autorami. Będzie można kibicować maszynom zbudowanym przez gimnazjalistów, które będą rywalizować ze sobą w Turnieju Robotów Badawczych. O godzinie 12:00 odbędzie się też wykład popularnonaukowy prof. Jana Błęckiego z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Wyniki obu konkursów poznamy wczesnym popołudniem.

Przyjdź w niedzielę 22 marca do Centum Nauki Kopernik na spotkanie z Młodymi Badaczami!

Jak dostać się na Festiwal Odkrycia?

fot. z ubiegłorocznego Festiwalu Odkrycia – B. Zackiewicz